Fødselsdepression

Hvad er en fødselsdepression?

En fødselsdepression er en depression, som rammer en kvinde i ugerne eller månederne efter, at hun har født.

 

Mænd kan også rammes af depression i forlængelse af en fødsel. Cirka 7 % af alle fædre kommer ud for en fødselsdepression. Hos mænd udmønter den sig ofte i aggressivitet, irritabilitet og vredesudbrud. Han kan have tendens til at blive besat af arbejde for at undgå det nye barn. Nogle ender sågar med at få et misbrug. Mænds fødselsdepressioner kan også behandles.

 

En fødselsdepression er ikke anderledes end en almindelig depression. Den forekommer blot i forbindelse med en fødsel, og derfor har den helt naturligt indvirkning på kvindens tilgang til sin nye situation som nybagt mor og ikke mindst til sit nye barn.

 

FAKTA-BOKS: Hvad er en depression egentlig? Depression, og dermed også fødsels-depression, forstås ud fra følgende kriterier: 

 1. Depressive kernesymptomer
 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat energi eller øget træthed

 

 1. Depressive ledsagesymptomer
 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Tanker om død og selvmord
 • Tænke- eller koncentrationsbesvær
 • Rastløshed eller hæmning, det vil sige at alt foregår i et meget nedsat tempo
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit- og vægtøgning

 

Let depression: Mindst 2 kernesymptomer og 2 ledsagesymptomer

 

Moderat depression: Mindst 2 kernesymptomer og 4 ledsagesymptomer

 

Svær depression: Alle 3 kernesymptomer og 5 eller flere ledsagesymptomer

 

Hvem får en fødselsdepression?

De kvinder, som får en fødselsdepression, er ofte kvinder, som i forvejen er sårbare – enten fordi de befinder sig i en sårbar periode i deres liv eller fordi de har bestemte personlighedstræk, som både kan være genetisk og opvækstbetingede.

 

Undersøgelser har vist, at bestemte faktorer øger en kvindes risiko for at udvikle en depression efter en fødsel. Disse faktorer kan inddeles i 3 forskellige kategorier, der således kan have indflydelse på en kvindes risiko for en fødselsdepression:

 1. Hendes psykiske tilstand før, under og umiddelbart efter graviditeten; for eksempel tidligere depressioner, lavt selvværd, et højt stress-niveau
 2.  Belastninger i omgivelserne og manglende social støtte; for eksempel uønsket graviditet, dårligt parforhold, stressfyldte livsbegivenheder i samme periode
 3. Social position, for eksempel enlig mor, svær økonomisk status

 

 

FAKTA-BOKS: Hvor almindelige er fødselsdepressioner? Det er ikke alle fødselsdepressioner, som bliver opdaget. Derfor er det svært at udtale sig om, hvor mange kvinder, der egentlig får sådan én, når de føder deres barn. Undersøgelser viser dog, at mindst hver 10. kvinde i Danmark får en depression i forbindelse med en fødsel. 

 

Hvordan føles en fødselsdepression?

En fødselsdepression føles ligesom alle andre depressioner. Kvinden føler sig træt, har svært ved at foretage sig noget, er nedtrykt og har svært ved at planlægge og strukturere sin dag. Fordi disse følelser kommer i forlængelse af fødslen, vil depressionen helt naturligt have en effekt på mor-barn-forholdet. Kvinden kan have svært ved at mobilisere følelser for sit barn og vil derfor kunne føle sig som en ond, falsk mor. På grund af trætheden og energiløsheden samt den manglende evne til at påtage sig ansvar, kan kvinden også føle sig som en utilstrækkelig mor, der ikke kan tage sig af sit eget barn. Alle disse følelser kan gøre kvinden mere deprimeret. Selvmordstanker er derfor hyppige.

 

Behandles en fødselsdepression?

Hvis det opdages, at en kvinde har en fødselsdepression, kan både medicin og terapi tilbydes.