Pubertet

 

Når din pubertet begynder, sker der en masse både fysiske og psykiske forandringer. Forandringerne begynder typisk mellem 10 og 16 års alderen.I puberteten begynder din hjerne at lave nogle hormoner, som giver besked til andre steder i kroppen. Forandringerne betyder, at din krop er ved at udvikle sig til en voksen kvindekrop.

 

Disse beskeder gør også, at dine følelser eller fornemmelser, kan forandre sig.

Det kan være du får nogle sug i maven eller en kildren et sted i kroppen du ikke kender. Det kan være, at du synes du lugter på en ny måde. Dit humør kan svinge meget. Måske bliver du overrasket, eller flov over den nye måde du reagerer på, og ville ønske, at du kunne gøre det om.

 

For nogen, er det meget tydeligt, at alt er anderledes. For andre, er det ikke så tydeligt hvad der sker. Det kan være, at du ikke synes du har det på samme måde som dine venner. Måske genkender du ikke de følelser som de andre udtrykker. Det kan være svært, hvis man mener, eller føler noget andet, end dem man er mest sammen med. Puberteten er også en tid, hvor du skal finde ud af, hvad du synes er rigtigt for dig. Det er vigtigt at huske, at selvom man gerne vil følges ad med ens venner, er dine følelser lige så rigtige som deres.

 

Alt dette kan føles mærkeligt for dig, og alligevel er det helt normalt!

 

KROPPEN FORANDRER SIG

Igennem hele din pubertet og op til 20 års alderen, vil din krop forandre sig.  Noget vil ske gradvist, andet vil du opleve mere pludseligt. Her er en liste over de forandringer, som altid vil ske. Hvornår de sker og hvordan du oplever dem, er dog helt personligt.

 

Nogle går og venter og venter på at få menstruation, fordi de tror, at alle andre i klassen har fået det. Nogen bliver stolte og glade, når det begynder. Andre får menstruation uden at have tænkt over, at det skal komme, og føler sig måske ikke parate til det. Måske bliver du helt forskrækket eller synes det er flovt.

 

Det er vigtigt, at du ved, at lige netop din måde at mærke dig selv på, er god nok! Vi bruger hele livet, fra vi bliver født, til at lære os selv og verden at kende. Derfor kan vi have meget blandede følelser, når vi forandrer os.

 

Prøv at læse de næste afsnit og se om de kan hjælpe dig, eller inspirere dig. Hvis du har det dårligt med din krop og dine følelser, kan det altid være godt at tale med en voksen, som ved noget om puberteten.

 

Der er en sundhedsplejerske, som hører til din skole. Hende må du altid tage kontakt til! Din families læge er også din læge, og du er også altid velkommen der! Du må også gerne skifte læge, hvis du hellere vil gå til en anden. Du får et brev om det, når du bliver 15 år. Der er også andre steder du kan ringe eller henvende dig, hvis du har brug for at tale med en voksen, eller én som er lidt ældre end dig selv, som kan huske, hvordan puberteten føles og opleves.

 

Se listen LINKS, over de steder du kan henvende dig. Hvis du bliver forvirret så ring til:

 

www.ungmod.dk (du kan ringe eller komme til en snak i Ungdomsmodtagelsen som kan hjælpe dig med at finde ud af hvor du bedst finder hjælp. Findes kun i Halsnæs og Frederiksberg kommune) Tlf. 38883356

 

www.headspace.dk (Anonym rådgivning for alle unge mellem 12 og 25 år, findes  på sjælland, fyn og jylland. Tlf. 53733001

 

www.socialstyrelsen.dk eller www.sundhed.dk (her finder du en ungerådgivning alt efter hvilken kommune du bor i)