Naturmetoder

”Naturlige” præventionsmetoder er betegnelsen, som nogle bruger for de metoder, der ikke tilfører noget til kroppen udefra, men udelukkende baserer sig på at forsøge at følge med i kroppens egne balancer. Der findes ikke så mange studier af, hvor effektive de forskellige metoder er, men man kan generelt sige, at de hovedsagligt henvender sig til kvinder, som har meget regelmæssige cyklusser. Tanken er, at man lærer kroppens faste ”rytme” at kende og indretter sig derefter. Man skal være struktureret nok til at kunne følge med i de ofte ret krævende metoder og benytte alternativer i de perioder, man har stor sandsynlighed for at blive gravid. Mange oplever desuden, at stress og sygdom påvirker cyklus. Dermed kan det i perioder være stort set umuligt at forudsige, hvornår man har ægløsning. I disse perioder bør man også overveje alternative præventionsmuligheder.

Metoderne kræver, at man trods det at benytte prævention for at undgå graviditet ikke vil opleve det som forfærdeligt at blive gravid, hvis metoden og kontrollen svigter.

For nogle er det så vigtigt, at den prævention, de bruger, ikke påvirker kroppen, at de trods disse forbehold er glade for at benytte de ”naturlige” metoder. Sørg altid for at få grundig undervisning i metoderne, så hver enkelt af dem giver så høj en sikkerhed som muligt.

 

Sikre perioder

Sikre perioder er et udtryk, som dækker over de perioder i cyklus, hvor man ikke kan blive gravid. Da vores cyklusser kan forandre sig mange gange i løbet af livet, og man først vil vide, at cyklus er forrykket, når man ser den næste menstruation, er det ikke en metode, som på nogen måde kan betragtes som sikker. Dette gælder også, selvom man beregner sine sikre perioder ud fra de andre naturmetoder.

 

Billingsmetode

Billingsmetoden er opkaldt efter Evelyn Billings, som skrev bogen ”Billingsmetoden – naturlig fødselskontrol”. Metoden går ud på at lære sit udflåds struktur så godt at kende, at man kan undersøge udflåddet for at vide, hvor i sin cyklus man befinder sig, og dermed vide, om man kan risikere/opnå at blive gravid.

Det kræver dog et ekstremt godt kendskab til eget udflåd, hvis metoden skal fungere, ligesom det kræver en lang læringsperiode, hvor man øver sig. Det kan ikke anbefales, hvis man vil være sikker på at undgå graviditet eller vil kunne have spontan sex, når det passer èn.

 

Ægløsningstests

Ægløsningstests er lavet sådan, at vi selv ved en urinprøve kan vurdere, om vi er i nærheden af en ægløsning, og dermed kan øge vores mulighed for at blive gravide. Dette enten ved at sørge for samleje i forbindelse med ægløsning eller at planlægge insemination efter dette.

Testen er ikke sikker som prævention, blandt andet fordi sædcellerne potentielt kan overleve i os i en uges tid, samtidig med at testen vil vise, at vi er et par dage fra ægløsning. Man skal da være villig til at benytte en nødmetode, hvis en test viser ægløsning inden for et par dage, efter man har haft samleje.

286 kopiCykluscomputere

Cykluscomputer og temperaturmetoden

Cykluscomputer er navnet på et apparat, som ved hjælp af daglige temperaturmålinger eller ved at registrere urinprøveresultater over tid skulle kunne vurdere, hvor i sin cyklus man befinder sig. Metoden er af tvivlsom kvalitet i forhold til at undgå graviditet, da vores temperatursvingninger kan variere af mange andre grunde end vores cyklus.

Hvis den baserer sig på urin, gælder det som ved ægløsningstestene, at man kan risikere at få af vide, at man har risiko/chance for ægløsning ,dagene efter man har haft samleje. Da sædcellerne kan overleve op til en uge, skal man derfor være indstillet på at benytte en nødpræventionsmetode, hvis man ikke vil være gravid.

Mange som interesserer sig for at finde en præventionsform, som ikke forskubber deres egen hormonbalance, vil føle sig tiltrukket af metoden, men metoden kan bestemt ikke anbefales, hvis man ikke synes, det vil være okay at blive gravid.

 

Afbrudt samleje

Afbrudt samleje går ud på at stoppe samlejet før sædafgang. Dette er dog ikke på nogen måde at betragte som en måde at undgå graviditet. Både fordi mange mænd ikke kan garantere, at sædafgangen ikke begynder, før de selv har nået at reagere, og fordi der meget ofte vil ”dryppe” nogle sædceller fra mandens
urinrør, inden han har egentlig sædafgang.

 

Amning

Amning beskytter ikke mod at blive gravid. Det er meget forskelligt, hvor længe efter en fødsel, kroppen genoptager en cyklus, og man derfor kan blive gravid igen. Man vil dog først vide det, når man ser sin menstruation – og den kommer jo efter ægløsningen, som muliggør graviditet.