Nødprævention

Hvis man har haft samleje og enten ikke har benyttet prævention, eller den metode, man brugte, svigtede, findes der nogle metoder til at forsøge at undgå at blive gravid alligevel. Den ene kan du selv købe på apoteket, og de to andre kræver, at du taler med en læge eller en jordemoder. Uanset hvilken nødprævention, du vil bruge, kan det være en god idé at tale med en læge eller jordemoder før eller efter, da de kan vejlede i metoderne og eventuelt hjælpe til at finde en mere holdbar løsning for prævention i fremtiden.

 

Kobberspiral

Kobberspiralen er den af nødpræventionstyperne, som er mest effektiv. Man mener, at den beskytter mod graviditet i 99 procent af tilfældene. Man kan benytte metoden i op til seks dage efter samlejet, da det tager noget tid, før et eventuelt befrugtet æg vil sætte sig fast i livmoderen, og spiralen forhindrer dette. Der gælder da alle de samme omstændigheder for spiralens oplægning, som gennemgået i afsnittet om spiral. Man kan enten få taget spiralen ud igen efter næste menstruation, eller lade den sidde og således have en længerevarende præventionsform.

 

Piller

Der findes to forskellige pilletyper til nødprævention. Den ene kan købes på apoteket uden en recept. Den kan tages i op til 72 timer efter samlejet, men effektiviteten falder alt efter, hvor lang tid der går fra samlejet, til du tager pillen. Hvis du tager en pille inden for det første døgn efter samlejet, er metoden omkring 95 procent sikker. Hvis du tager en pille mellem 48 og 72 timer efter samlejet, falder metodens sikkerhed ned til 58 procent.

Man er ikke helt sikker på, hvordan pillerne virker, det varierer højst sandsynligt alt efter, hvor i cyklus man er. Men de påvirker i hvert fald kroppen til at udskyde ægløsningen og gør, at slimhinden ikke er modtagelig for et befrugtet æg.

Nogle får kvalme og kaster måske op som bivirkning af nødpræventionspillen. Hvis man kaster op inden for tre timer efter, at pillen er taget, skal man tage en ny, da det så er tvivlsomt, om den har nået at blive optaget i kroppen.

Man kan også opleve ubehag i form af træthed eller hovedpine i et døgns tid efter at have taget pillen. Nogle
kan have lidt pletblødning i perioden, efter de har taget den, til den næste menstruation kommer.

Man ved ikke, hvor mange gange i den samme cyklus, metoden kan benyttes, men det er muligt at benytte den flere gange i samme cyklus, hvis man flere gange fejler i anden prævention. Der findes også en fortrydelsespille, som kan bruges i op til fem døgn efter samlejet, men den skal man have recept for at kunne købe.

Netop fordi du kan få det dårligt efter at have taget pillen, og fordi man ikke ved så meget om, hvordan den påvirker kroppen i længden, er det ikke at anbefale at bruge den som generel prævention. Sørg hellere for at få god vejledning i andre præventionsmetoder.