Ansøgningsformular til K. Vinders Fond

Fondens formål er at yde støtte til opfølgning af bøgerne Kvinde kend din krop samt projekter der ligger i ideologisk forlængelse af ovennævnte bog. Herunder alment oplysende arbejde om krop, køn, seksualitet og ligestilling.

Benyt nedenstående ansøgningsformular. For at få godkendt ansøgningen skal der vedlægges budget som bilag og det skal angives om der er søgt andre fonde. Ansøgningen skal sendes i én samlet pdf til fond@kvindekenddinkrop.dk. 

 

Ansøgningsformular til K. Vinders Fond

 

Tre årlige deadlines for ansøgning:
1. marts

1. august

1. november

 

Alle ansøgninger behandles inden for to måneder efter denne dato.

Der kan maksimalt ansøges om 15.000 kr.