Ansøgningsformular til K. Vinders Fond

Fondens formål er at yde støtte til opfølgning af bøgerne Kvinde kend din krop samt projekter der ligger i ideologisk forlængelse af ovennævnte bøger. Herunder alment oplysende arbejde om krop, køn, seksualitet og ligestilling.

For at få godkendt ansøgningen skal nedenstående ansøgningsformular benyttes. Dertil skal der vedlægges budget hvor det tydeligt fremgår hvad pengene skal bruges til. I budgettet skal der også fremgå hvilke andre fonde, der er søgt, og om der er givet tilsagn. Der bør også redegøres for i hvilket omfang projektet kan gennemføres ved inkomplet finansiering.

Link til ansøgningsformular til K. Vinders Fond

Ansøgningen skal sendes i én samlet pdf navngivet med dato og projektnavn i følgende format: ååmmdd_projektnavn.pdf.

Der gives ikke penge til personlige rejseudgifter og studierejser.

Tre årlige deadlines for ansøgning:

1. marts
1. august
1. november

Alle ansøgninger behandles inden for to måneder efter denne dato.
Der kan maksimalt ansøges om 10.000 kr.